Taakomschrijving Vrijwilligers

Taakomschrijving Vrijwilligers Bijzonder Aktief

 

Onder vrijwilligers verstaan wij die mensen die zich bij onze stichting hebben ingeschreven als vrijwilliger en zich regelmatig inzetten voor een bepaalde sporttak en daarnaast ook bereid zijn voor de stichting de handen uit de mouwen te steken.

 

Aan- of afwezigheid van een sporter en de rol daarin van de coördinator

De penningmeester (ledenadministrateur) levert de coördinator per sport een lijst aan met de n.a.w. gegevens van de deelnemers. Tevens krijgt elke coördinator van een sport een lijst met relevante medische gegevens.

De coördinator zorgt ervoor te beschikken over een actuele lijst waarop telefoonnummers van contactpersonen van de deelnemers staan.

De coördinator van een sport houdt een aanwezigheidsregistratie bij.

Als een sporter zich niet heeft afgemeld, dan doet de coördinator navraag.

Als een sport onverwachts niet door kan gaan, dan geeft de coördinator dat door aan de sporters of hun begeleiders.

Als er onduidelijkheden zijn, dan belt de coördinator met één van de leden van het dagelijks bestuur.

(Henny 0412-630608; Wim 06-16884674; Ton 0412-647140)

 

Het volgende is uit het Huishoudelijk Reglement

Artikel 6: VRIJWILLIGERS

 

1.         “Bijzonder Aktief” werkt met vrijwilligers zowel bestuurlijk als voor alle te beoefenen sporten en andere activiteiten door “Bijzonder Aktief” georganiseerd.

2.         De vrijwilligers staan ingeschreven in het bestand en zijn verzekerd via de overkoepelende organisatie Gehandicaptensport Nederland gedurende de uren waarin zij voor “Bijzonder Aktief” actief zijn.

3.         De minimum leeftijd voor een vrijwilliger bij “Bijzonder Aktief” is 16 jaar.

4.         Vrijwilligers zijn minimaal 15 minuten voor aanvang van een activiteit aanwezig tot minimaal 15 minuten na afloop van de activiteit.

5.         Vrijwilligers onderschrijven de Omgangsvormen die zijn opgesteld door Gehandicaptensport Nederland. De Gedragsregels staan op onze website.

6.         Vrijwilligers wordt gevraagd een verklaring omtrent gedrag te overleggen. Eventuele kosten zijn voor rekening van Bijzonder Aktief.

7.         Vrijwilligers zijn akkoord met het Huishoudelijk Reglement.

    Bescherm elkaar en hou je aan de gedragsregels:

 1. zorg voor een gezellige en veilige sfeer
 2. laat de sporter in zijn waarde3.   waardeer en respecteer elkaar

  4.   geen machtsmisbruik of intimidatie

  5.   geen aanrakingen die als seksueel of erotisch kunnen worden ervaren

   

  Behalve vrijwilligers kennen we ook hulpouders. Daaronder rekenen we die mensen die zo nu en dan hand- en spandiensten verlenen, zoals bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden bij het zwemmen. Hulpouders en ook andere geïnteresseerden kunnen zich ook als vrijwilliger inschrijven.

  Hulpouders vernemen van de coördinatoren wat ze kunnen doen.

 

Het Bestuur

Berghem, 14 november 2014