Privacy

Procedures persoonsgegevens

 

Bijzonder Aktief vraagt persoonsgegevens aan nieuwe deelnemers en vrijwilligers.
Gegevens zijn van belang voor het maken van indelingen voor de deelnemende sporten; voor de financiële administratie; voor subsidie aanvragen; als onderdeel van Gehandicaptensport Nederland; voor de verzekering; het toezenden van mededelingen en de nieuwsbrief.

 

Bij inschrijving op papier van zowel deelnemers als vrijwilligers worden gevraagd de N.A.W.T.E. gegevens; toestemming voor het gebruiken van het opgegeven e-mailadres voor toezending van de nieuwsbrief en het geven van mededelingen; voorkeur voor welke sport; gegevens contactpersoon; belangrijke medische gegevens.
Voor het innen van de deelnemersbijdrage wordt het banknummer gevraagd.

 

Verstrekte gegevens zijn enkel voor intern gebruik en wij geven geen data door aan andere partijen.
Bijzonder Aktief legt er de nadruk op dat bij het bewaren van deze gegevens uiterste zorgvuldigheid wordt betracht.
Leden van het dagelijks bestuur, voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben inzage.
Deelnemers en vrijwilligers hebben recht op inzage van hun eigen gegevens.
De penningmeester is verantwoordelijk voor goede registratie en opslag.
Schriftelijke gegevens worden bewaard in een afgesloten archiefkast bij de penningmeester thuis.
Digitaal worden de gegevens op een speciale laptop geplaatst en opgeslagen op een eigen NAS server, ( niets staat in de Cloud ) beiden met beveiligingssoftware.

 

Gegevens zijn alleen voor intern gebruik.
Bijzonder Aktief legt er de nadruk op dat bij het bewaren van deze gegevens uiterste zorgvuldigheid wordt betracht.

Klik op de onderstaande link voor de  AVG  Verklaring 2018

 

Het bestuur, Maart 2018